Pozvánka na slavnostní ukončení sezony

Vážené členky, členové a příznivci jachtingu v Roudnici,

srdečně Vás zveme na přátelské setkání k ukončení jachtařské sezony a činnosti celého spolku YCR pro rok 2022, které se koná
3. 12. od 14 hodin v klubovně YCR.

Hlavním programem bude vyhodnocení aktivní činnosti nejen jachtařské mládeže, ale i poděkování všem aktivním členům spolku.

Součástí setkání je malé pohoštění.

Za výbor YCR                                                                                       Jiří Zrzavý

Letní soustředění: základní výcvik a tréning dětí na lodích Cadet, RS FEVA a Optimist 2022

V termínu od 13.8.2022 do 20.8.2022 se v areálu spolku YCR Jachting Roudnice nad Labem konalo tradiční letní soustředění mládeže.
Soustředění se účastnilo celkem 30 dětí, z toho šest nováčků z Roudnice nad Labem a okolí. Sedm dětí aktivně závodících za YCR Roudnice a sedmnáct dětí z dalších jachtařských klubů provozujících s námi lodní třídu Cadet.
Soustředění bylo zahájeno 13.8.2022 nástupem a vztyčením státní vlajky české republiky.

Soustředění zajištovali:
trenéři: Martin Valík, YCR; Tomáš Drašnar, Tomáš Veselý, ASK Lovosice; Pavla Štursová, Veronika Pfeiferová, ČYK Praha;
Hladinová záchranná služba: Vít Krchňavý, Martin Vojík, Miroslav Vlach, YCR
zázemí: Radka Chytrá, Lucie Krchňavá a další členové YCR osobně i materiálně.
Technické zajištění: Dvanáct lodí Cadet, z toho loď „Pascal“ zakoupena YCR letos, Dvě lodě RS FEVA, Dvě lodi Optimist, Čtyři motorové čluny, dvě kajutové plachetnice, lodě a areál YCR.

V sobotu proběhla příprava lodí na soustředění.
V neděli 14.8. a pondělí 15.8. ráno přednáška o vázání lodních uzlů. Odpoledne probíhal výcvik ovládání plachetnice a nácvik jachtařských závodů v nádherném počasí.

Ve středu 17.8. ráno přednáška o vázání lodních uzlů, odpoledne probíhal výcvik na vodě.
Ve čtvrtek 18.8. ráno přednáška o vázání lodních uzlů, následně dobrovolní hasiči Roudnice nad Labem dětem předvedli záchranu tonoucího, odpoledne jsme uskutečnili tři rozjížďky cvičného závodu.

V pátek 19.8. ráno přednáška o vázání lodních uzlů, poté následovala technická kontrola lodí a jejich naložení na vleky.
V sobotu 20.8. ráno přednáška teorie, vyhlášení výsledků cvičného závodu s rozdáním sladkých cen a diplomů, odvoz lodí a úklid.

Soustředění mládeže v YCR Roudnice jsme se snažili pečlivě připravit tak, aby vše proběhlo s důrazem na bezpečnost dětí, sportovní vyžití a jejich spokojenost. Nováčci si osvojili základní jachtařské dovednosti, závodníci prohloubili své taktické znalosti a vyzkoušeli si také plavbu s nováčky. Odpovědnost za ně na lodi je dobrou osobnostní průpravou. Významným výsledkem soustředění je účast šesti nováčků.

Soustředění mládeže splnilo všechna očekávání. Podařilo se závodícím dětem oživit jejich znalosti před druhou polovinou sezony, stmelit a sestavit posádky a především představit jachting dětem z Roudnice a jejich rodičům, získat je pro tento sport a rozšířit naše řady.
Jsme velice rádi, že se soustředění účastnil nově vytvořený kolektiv dětí s trenéry z ASK Lovosice. Aktivně se zapojili a rádi je přivítáme na závodě Zlatá sekyrka 10.9.2022.

Věřím se nám podaří soustředění zopakovat i příští rok a pokračovat v tradici sportovních aktivit na Labi v Roudnici nad Labem.

Děkujeme za podporu městu Roudnice nad Labem, s jehož podporou se tato akce uskutečnila.

 

Dále děkujeme obci Vědomice, ČSJ, ALT Cadet. Sboru dobrovolných hasiču města Roudnice na Labem  a všem dobrovolníkům, bez jejichž přispění a práci by realizace soustředění byla nemyslitelná.

Sportovní kapitán YCR Roudnice n.L.
Martin Valík

odkaz na foto