Balt 2015

IMG_4691

V červenci 2015 pánové Pavel Bláha a Martin Valík strávili pár úžasných dní na Baltu. Momentky z tohoto pobytu najdete v našem albu fotek. 

Letos pánové opět vyrazili na sever, tak se moc těšíme na další fotky a sdílené zážitky.

Noční kotvení

Dne 6. srpna 2016 nabude účinnosti novela vyhlášky 46/2015 Sb. Touto novelou zaniká zákaz nočního kotvení na vltavské kaskádě a (staro)nově bude platit, že „na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze po dobu nejvýše 48 hodin, jedná-li se o za a) nesledovanou vodní cestu,b) vodní cestu účelovou, nebo za c) vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice)“.

Zjednodušeně: kromě míst, kde stání zakazují Pravidla plavebního provozu, břehové znaky nebo opatření obecné povahy, mohou evidenci podléhající plavidla zůstat mimo vyznačené kotviště na jednom místě – na Vltavě nad Prahou 48 hodin,
na Vltavě pod Prahou a na Labi bez omezení.