Členský schůze YCR-Jachting Roudnice nad Labem

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor spolku YCR – Jachting Roudnice nad Labem, z.s. se sídlem Areál Pod Lipou 418, 413 01 Roudnice nad Labem – Vědomice, IČ: 00557048 zapsaný v Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. L vložka 157 (dále jen „spolek“)

svolává řádnou členskou schůzi,

která se bude konat dne 16.9.2017 od 14.00 v areálu YCR – Jachting Roudnice nad Labem

Pořad členské schůze:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  2. Přednesení zprávy o činnosti spolku v r. 2016 – p. Jaroslav Zavázal
  3. Přednesení zprávy o hospodaření spolku za rok 2016 včetně schválení účetní závěrky – p. Edita Malá
  4. Přednesení zpráv jednotlivých úseků – p. Bohumil Svoboda, p. Jiří Zrzavý (motoráři), Vladimír Sejpal, Martin Vojík (údržba), Martin Linda (vodní lyžování) ing. Martin Valík (trenér mládeže)
  5. Přednesení zprávy revizní komise za r. 2016 – p. Marie Šimralová
  6. Předložení rozpočtu pro r. 2017 a jeho čerpání a schválení
  7. Předložení plánu údržby pro r. 2017, jeho plnění a schválení, přednesení plánu brigád
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Registrace členů bude zahájena v 13,30 hod. v den a na místě konání členské schůze

Pozvánka na členskou schůzi spolku včetně příloh bude zveřejněna na webových stránkách a jednotlivým členům zaslána na jejich e-mailovou adresu nebo poštovní adresu.

Za výbor spolku

Jaroslav Zavázal

Pavel Brožovský

S hlubokým zármutkem Vám všem oznamujeme, že nás opustil náš dlouholetý člen p. Pavel Brožovský. Pavla si každý z nás bude navždy pamatovat jako skvělého člověka a přítele a navždy jej budeme mít spojeného s hudbou, kterou miloval – swingem a kterou při akcích v YCR vždy s láskou pouštěl.

Soustředění ALT Cadet duben 2017

Naši mladí členové se zúčastnili soustředění ALT Cadet Na Boleveckém rybníku v Plzni ve dnech 1 -2.4.2017 s historickou lodí FUGAS a posádkou Jiří Valík
Riccardo Brož, David Valík – náhradní kosatník, který sportovně doplnil posádku jiného klubu.

Je to po dlouhé době první zviditelnění YCR v juniorském jachtingu a vzbudilo velkou pozornost přítomných jachtařů, kteří hlavně vzpomínali, jak jim to právě tato loď nandávala před třiceti lety.

Další fotografie v galerii.